HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN (FNS@Wtrade)

Quư khách hàng có thể download phiên bản đầy đủ của Hướng dẫn giao dịch trực tuyến tại đây

1. Đăng nhập hệ thống

Để sử dụng hệ thống giao dịch trực tuyến, Quư khách hàng đăng nhập theo địa chỉ: https://wtrade.funan.com.vn/OnlineTrading  (H́nh 1).

F16B3594

H́nh 1: Màn h́nh đăng nhập hệ thống Online

 

Bước 1: Nhập thông tin

https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/triangle.png  Tên đăng nhập: < Tài khoản chứng khoán của khách hàng tại FNS >

https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/triangle.png  Mật khẩu: < Mật khẩu đăng nhập mà khách hàng được FNS cung cấp >

https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/triangle.png  Mă xác nhận: < Chuỗi kư tự hiển thị trong h́nh chữ nhật >

https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/triangle.png  Click nút: https://funan.com.vn/Files/uploads/image/hinh%20huong%20dan%20webtrading/Image/Hinh1_1.png 
 

Bước 2: Thay đổi mật khẩu đăng nhập

Khách hàng đăng nhập lần đầu tiên th́ hệ thống sẽ yêu cầu khách hàng thay đổi mật khẩu đăng nhập như h́nh 2: https://funan.com.vn/Files/uploads/image/hinh%20huong%20dan%20webtrading/Image/Hinh2.png

H́nh 2: Thay đổi mật khẩu đăng nhập

Nhập các thông tin sau:

https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/triangle.png  Mật khẩu đăng nhập cũ: < Mật khẩu mà FNS cung cấp cho khách hàng >

https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/triangle.png  Mật khẩu đăng nhập mới: < Mật khẩu mới do khách hàng quy định >

https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/triangle.png  Xác nhận mật khẩu đăng nhập mới: < Nhập lại mật khẩu mới >

https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/triangle.png  Mật khẩu giao dịch cũ: < Mật khẩu mà FNS cung cấp cho khách hàng >

https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/triangle.png  Mật khẩu giao dịch mới: < Mật khẩu mới do khách hàng quy định >

https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/triangle.png  Xác nhận mật khẩu giao dịch mới: < Nhập lại mật khẩu mới >  

https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/triangle.png  Click nút https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/UpdateButton.png để xác nhận việc thay đổi mật khẩu đăng nhập

       https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/triangle.png  Click nút https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/RefreshButton.png để thao tác lại

2. Bảng giá 

2.1 Xem bảng giá.

https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/triangle.png  Khi đăng nhập vào, hệ thống sẽ mặc định thể hiện bảng giá với “Danh mục” = “Danh mục đang nắm giữ”, là danh mục của tất cả các mă chứng khoán có trong TKLK của khách hàng.

 

https://funan.com.vn/Files/uploads/image/hinh%20huong%20dan%20webtrading/Image/Hinh3.png

 

      https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/triangle.pngĐể xem danh mục khác, khách hàng có thể chọn “Danh mục” = “Tất cả” và chọn sàn tùy ư: 

https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/circle_white.png  Sàn HOSE: bảng giá bao gồm các mă chứng khoán đang giao dịch của sở GDCK Hồ Chí Minh

https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/circle_white.png  Sàn HNX: bảng giá bao gồm các mă chứng khoán đang giao dịch của sở GDCK TP Hà Nội

https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/circle_white.png  Sàn UPCOM: bảng giá bao gồm các mă chứng khoán đang giao dịch của sàn UPCOM.

https://funan.com.vn/Files/uploads/image/hinh%20huong%20dan%20webtrading/Image/Hinh4.png

https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/triangle.png  Danh mục yêu thích: mỗi tài khoản khách hàng có duy nhất 1 danh mục tùy chọn (có thể thêm hoặc xóa mă chứng khoán tùy ư). Chọn

     “Danh mục” = “Danh mục yêu thích”.

https://funan.com.vn/Files/uploads/image/hinh%20huong%20dan%20webtrading/Image/Hinh5.png

 

https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/circle_white.png  Thêm mă chứng khoán vào danh mục: nhập mă chứng khoán vào ô “Mă CK” và nhấn nút  hoặc nhấn Enter

https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/circle_white.png  Xóa mă chứng khoán ra khỏi danh mục: nhập mă chứng khoán đă có trong danh mục (mă ACB như h́nh trên) vào ô “Mă CK

     và nhấn nút  hoặc nhấn Enter hoặc có thể chuột phải vào ḍng ACB và chọn “Bỏ mă chứng khoán ACB”.

 

https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/triangle.png  Danh mục HNX30: là danh mục chứa top 30 cổ phiếu được lựa chọn dựa vào tính thanh khoản của sàn HNX.

 

 

https://funan.com.vn/Files/uploads/image/hinh%20huong%20dan%20webtrading/Image/Hinh6.png

 

https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/triangle.png  Danh mục VN30:

 

https://funan.com.vn/Files/uploads/image/hinh%20huong%20dan%20webtrading/Image/Hinh7.png

https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/triangle.png  Danh mục quỹ FTSE:

https://funan.com.vn/Files/uploads/image/hinh%20huong%20dan%20webtrading/Image/Hinh8.png

 

 

https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/triangle.png  Danh mục quỹ V.N.M:

 

https://funan.com.vn/Files/uploads/image/hinh%20huong%20dan%20webtrading/Image/Hinh9.png

2.2. Ẩn/hiện các cột trên bảng giá.

 

https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/triangle.png  Khách hàng có thể ẩn/hiện tùy ư các cột thông tin: “Mở cửa”, “Cao nhất”, “Thấp nhất”, “Tổng KL”, “NN mua”, ”NN bán”, "Tổng dư mua", "Tổng dư bán" trên bảng giá bằng cách chuột trái lên icon  trên góc phải như trên h́nh:

 

 

https://funan.com.vn/Files/uploads/image/hinh%20huong%20dan%20webtrading/Image/Hinh9.png

 

https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/circle_white.png  Tick chọn = hiện, bỏ tick = ẩn.

https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/triangle.png  Khách hàng cũng có thể ẩn/hiện các chỉ số VNI, HNX, UPCOM bằng cách nhấn vào nút https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/ShowHideIndex.png

 

 

 3. Đặt lệnh nhanh từ bảng giá.

 

https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/triangle.png  Khách hàng có thể đặt lệnh nhanh từ bảng giá bằng cách click chuột trái vào các ô “Giá 1”, “Giá 2”, “Giá 3”.

https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/circle_white.png  Ví dụ đặt mua ACL với “Giá 1” = 8.76: click chuột trái vào ô “Giá 1” của ḍng ACL bên phần “Dư mua”.

https://funan.com.vn/Files/uploads/image/hinh%20huong%20dan%20webtrading/Image/Hinh11.png

 

https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/circle_white.png  Đặt bán AMD với “Giá 3” = 3.83: click chuột trái vào ô “Giá 3” của ḍng AMD bên phần “Dư bán”.

 

https://funan.com.vn/Files/uploads/image/hinh%20huong%20dan%20webtrading/Image/Hinh12.png

Nhập số lượng, mật khẩu giao dịch, xong chọn nút Bán

 

4. Màn h́nh đặt lệnh nhanh.

4.1. Màn h́nh đặt lệnh nhanh.

https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/triangle.png  Tab “Đặt lệnh”: thực hiện chức năng đặt lệnh mua/bán thường và lệnh mua/bán điều kiện.

https://funan.com.vn/Files/uploads/image/hinh%20huong%20dan%20webtrading/Image/Hinh13.png

 

https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/triangle.png  Tab “Lệnh chờ khớp”: thể hiện thông tin các lệnh đă đặt chưa khớp hết.

 

https://funan.com.vn/Files/uploads/image/hinh%20huong%20dan%20webtrading/Image/Hinh14.png

https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/triangle.png  Tab “Lệnh đă khớp”: thể hiện thông tin các lệnh đă khớp 1 phần hoặc khớp hết.

https://funan.com.vn/Files/uploads/image/hinh%20huong%20dan%20webtrading/Image/Hinh15.png

 

https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/triangle.png  Tab “Sổ lệnh”: thể hiện tất cả các lệnh đă đặt/hủy/sửa của khách hàng.

 

https://funan.com.vn/Files/uploads/image/hinh%20huong%20dan%20webtrading/Image/Hinh16.png

https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/triangle.png  Tab “Số dư tiền”: thể hiện thông tin chi tiết tiền của TKGD.

 

https://funan.com.vn/Files/uploads/image/hinh%20huong%20dan%20webtrading/Image/Hinh17.png

https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/triangle.png  Tab “Danh mục nắm giữ”: thể hiện thông tin chi tiết số dư chứng khoán của TKGD.

 

https://funan.com.vn/Files/uploads/image/hinh%20huong%20dan%20webtrading/Image/Hinh18.png

https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/triangle.png  Tab “Dư nợ”: thể hiện thông tin nợ của khách hàng.

 

https://funan.com.vn/Files/uploads/image/hinh%20huong%20dan%20webtrading/Image/Hinh19.png

https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/triangle.png  Tab “Sổ lệnh điều kiện”: thể hiện thông tin lệnh điều kiện đă đặt của TKGD.

 

https://funan.com.vn/Files/uploads/image/hinh%20huong%20dan%20webtrading/Image/Hinh20.png

4.2. Cách bật/thu nhỏ màn h́nh đặt lệnh.

https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/circle_white.png  Click chuột trái vào nút https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/minimize.png để thu nhỏ màn h́nh đặt lệnh tiện cho việc quan sát bảng điện và thực hiện các chức năng khác.

https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/circle_white.png  Click chuột trái vào nút https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/maximize.png để mở lại màn h́nh đặt lệnh.

 

4.3. Cách đặt lệnh thông thường.

Bước 1: Mở màn h́nh đặt lệnh, chọn tab “Đặt lệnh”, tick vào https://trading1.phuongnamsc.com.vn/OnlineTrading/Content/Images/Introduction/NormalOrderTab.png