Hướng dẫn NỘP VÀ chuyển khoản tiền GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

 

I. Nộp hoặc chuyển khoản tiền vào tài khoản chuyên dụng (tài khoản tổng)

 Quư khách nộp hoặc chuyển khoản tiền vào hệ thống Ngân hàng chỉ định như sau:

STT

Tên ngân hàng

Chi nhánh

Người thụ hưởng

Số Tài khoản

1

Ngân hàng TMCP Sài g̣n

Thương Tín (Sacombank)

Quận 4 - Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần

Chứng khoán FUNAN

060119484777

2

Ngân hàng TMCP Sài g̣n

Thương Tín (Sacombank)

Đà Nẵng – Tp. Đà Nẵng

Công ty Cổ phần

Chứng khoán FUNAN

040090904789

3

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

Bến Thành - Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần

Chứng khoán FUNAN

172608279

4

Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam (BIDV).

Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần

Chứng khoán FUNAN

11910000233420

5

Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam (BIDV).

Tây Hồ - Hà Nội

Công ty Cổ phần

Chứng khoán FUNAN

21210000345006

6

Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam (BIDV).

CN Sông Hàn – Đà Nẵng

Công ty Cổ phần

Chứng khoán FUNAN

56510000335082

7

Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)

PGD Nguyễn Huệ - CN Tp.HCM - Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần

Chứng khoán FUNAN

0071001304488

8

Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)

CN Tân Định - Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần

Chứng khoán FUNAN

1011114488

9

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank).

PGD Lư Tự Trọng - CN Tp.HCM - Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần

Chứng khoán FUNAN

223580808456789

10

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)

CN Sở Giao dịch TP Hà Nội

Công ty Cổ phần

Chứng khoán FUNAN

1200208033906

 Ví dụ:

1/ Đối với Tài khoản Giao dịch thông thường:

Người thụ hưởng    : Công ty Cổ phần Chứng khoán FUNAN.

Số tài khoản           : 060119484777

Tại                          : Ngân hàng TMCP Sài g̣n Thương Tín (Sacombank) – Chi Nhánh Quận 4 – Hồ Chí Minh

Nội dung nộp          : Nộp / chuyển tiền vào tài khoản 093CxxxxxxTên chủ tài khoản.

2/ Đối với Tài khoản Giao dịch kư quỹ (Margin):

Người thụ hưởng    : Công ty Cổ phần Chứng khoán FUNAN.

Số tài khoản           : 060119484777

Tại                          : Ngân hàng TMCP Sài g̣n Thương Tín (Sacombank) – Chi Nhánh Quận 4 – Hồ Chí Minh

Nội dung nộp          : Nộp / chuyển tiền vào tài khoản giao dịch kư quỹ(GDKQ)/Margin(MR) 093CxxxxxxTên chủ tài khoản.

 Lưu ư:

1. Trường hợp tiền của Quư khách được ngân hàng hạch toán tăng tiền vào tài khoản ngân hàng chuyên dụng của FNS sau 16:30 các ngày làm việc trong tuần hoặc vào ngày nghỉ/ngày lễ, công ty sẽ tiến hành hạch toán tiền vào tài khoản chứng khoán của Quư khách tại FNS vào ngày làm việc kế tiếp.

 2. Thời điểm FNS hạch toán tiền vào tài khoản chứng khoán là cơ sở cho việc tính toán lăi vay/lăi tiền gửi trên tài khoản của Quư khách.

II Chuyển khoản tiền ra ngân hàng:

a. Quy định chung:

·    Đối tượng:  Tài khoản chứng khoán kết nối tài khoản tiền chuyên dụng (tài khoản tổng)

·    Yêu cầu: Khách hàng phải đăng kư trước tài khoản thụ hưởng

·    Thời gian thực hiện:

o    Chuyển tiền ra ngân hàng: 8h00 ~ 16h30

o    Các yêu cầu ngoài giờ quy định sẽ được FNS xử lư trong ngày làm việc tiếp theo

·    Phí dịch vụ:

o    Chuyển tiền ra ngân hàng: Phí chuyển khoản theo biểu phí của ngân hàng.

b. Cách thực hiện:

Tại quầy:

·     Quư khách trực tiếp đến quầy giao dịch của FNS

·     Cung cấp CMND bản chính, thông tin chuyển tiền, nhân viên Dịch vụ in "Phiếu yêu cầu chuyển tiền" , Quư khách kư tên

Qua Tổng đài dịch vụ:

·     Quư khách gọi điện thoại đến Tổng đài dịch vụ 028-73003318

·    Cung cấp thông tin tài khoản và Mật khẩu giao dịch qua Tổng đài dịch vụ

·     Cung cấp thông tin chuyển tiền (tài khoản chuyển, tài khoản nhận, số tiền chuyển)

Qua Internet:

·     Quư khách đăng nhập FNS@Wtrade/FNS@Htrade/FNS@Mtrade chọn mục "Tiện ích - Chuyển  tiền" thực hiện 24/24 trong ngày

·     Chọn tài khoản giao dịch chuyển đi

·     Điền "Số tiền chuyển" sao cho nhỏ hơn hoặc bằng "Số tiền tối đa được chuyển".

(Lưu ư số lần chuyển trong ngày tối đa là 3 lần và mỗi lần tối đa 2 tỷ đồng)

Chọn "Kiểu phí":

o    Phí trong - FNS sẽ trừ phí chuyển tiền trực tiếp trong số tiền yêu cầu chuyển.

o    Phí ngoài - FNS sẽ trừ riêng phí chuyển tiền thuộc tài khoản yêu cầu chuyển.

·     Nhập nội dung chuyển tiền (Không bắt buộc)

·     Chọn "Tài khoản nhận" (đă đăng kư trước với FNS)

·     Bấm "Chấp nhận"

·     Nhập mật khẩu giao dịch

Theo dơi trạng thái lệnh chuyển tiền:

·     Sau khi thực hiện lệnh, Quư khách theo dơi phía dưới màn h́nh "Lịch sử chuyển tiền"

·     Cột trạng thái:

o    Chờ duyệt - Lệnh đă được FNS tiếp nhận và chờ pḥng kế toán xử lư

o    Đang thực hiện - Lệnh đang được bên ngân hàng xử lư

o    Hoàn tất - Lệnh đă được FNS thực hiện xong

Lưu ư:

·     Thời gian chuyển tiền ra ngân hàng có thể mất khoản 1~2 ngày tùy thuộc từng ngân hàng.

·     Các giao dịch ngoài giờ sẽ được FNS xừ lư vào ngày làm việc kế tiếp

·     FNS chỉ thu phí chuyển tiền hộ ngân hàng

 

------------------------------------------------------

Trung tâm hỗ trợ chăm sóc khách hàng

084.28 73003318