Hướng dẫn MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

 

I.Khách hàng cá nhân trong nước

Bước 1: Mở tài khoản ngân hàng (có thể chọn 1 trong 2 cách)

         Mở tài khoản cá nhân tiền gửi thanh toán giao dịch chứng khoán tại ngân hàng do FNS chỉ định: SACOMBANK, ACB, BIDV.

         Mở tài khoản tiền gửi thanh toán giao dịch chứng khoán chuyên dụng (tài khoản tổng) tại FNS và đăng kư thông tin tài khoản thụ hưởng mở tại bất kỳ ngân hàng nào.

 Bước 2: Mở tài khoản lưu kư giao dịch chứng khoán

         Bản photo CMND (01 bản), bản chính dùng để đối chiếu

         Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán (02 bản)

         Bản photo Thông báo số tài khoản ngân hàng (01 bản)

         Giấy ủy quyền tài khoản tiền gửi thanh toán giao dịch chứng khoán 03 bên (02 bản)

 

II.Khách hàng nước ngoài:

Liên hệ nhân viên Pḥng Dịch vụ để được hỗ trợ

------------------------------------------------------

Trung tâm hỗ trợ chăm sóc khách hàng

084.28 73003318